WORLD OF WARCRAFT

World of Warcraft, v skratke WoW je masívna multiplayerová online hra, ktorú vydal Blizzard Entertainment v roku 2004. World of Warcraft sa odohráva vo svete Azeroth. Prvá expanzná sada hry, The Burning Crusade, bola vydaná 16. januára 2007. Druhý expanzný súbor, Wrath of the Lich King, bol vydaný 13. novembra 2008. Tretia expanzná sada, Cataclysm, bola vydaná 7. decembra 2010. Štvrtý expanzný súbor, Misty z Pandarie, bol zverejnený 25. septembra 2012. Piaty expanzný súbor Warlords of Draenor bol vydaný 13. novembra 2014 a šiesty expanzný súbor, Legion, bol vydaný 30. augusta 2016. 

World of Warcraft zostáva hrou s najväčším počtom zaregistrovaných hráčov na svete. Viac ako 100 miliónov hráčskych účtov bolo vytvorených počas trvania hry. Rovnako ako u iných online hrách, hráči ovládajú postavu avatarov v hernom svete, skúmajú krajinu, bojujú s rôznymi príšerami, dokončujú výpravy tzv. questy a interagujú s počítačovými charaktermi (NPC) alebo inými hráčmi. World of Warcraft vyžaduje, aby hráč za hru zaplatil buď kupovaním predplatených herných kariet za zvolené množstvo hracích časov, alebo použitím pravidelného platenia kreditnou alebo debetnou kartou. Hráči môžu používať aj skúšobný účet, ktorý umožňuje hráčovi získať 20 úrovni zadarmo, ale má mnoho uzamknutých funkcií.

Ak chce vstúpiť do hry, musí si hráč vybrať server, ktorý sa v tejto hre označuje ako oblasť. Každá oblasť pôsobí ako individuálna kópia herného sveta a patrí do jednej zo štyroch kategórií. Dostupné typy oblastí sú napríklad normálna - kde je hrateľnosť viac zameraná na porazenie príšer a dokončenie questov alebo  PvP - prostredie, kde okrem porazenia príšer a dokončujúcich questov existuje aj otvorený svet boja hráča proti hráčovi a hráč môže byť kedykoľvek napadnutý hráčom opozičnej frakcie. Oblasti sú tiež kategorizované podľa jazyka, s podporou hry v dostupnom jazyku.

Hráči môžu vytvárať nové spolky vo všetkých oblastiach v regióne.

Ak chcete vytvoriť nový charakter, v súlade s príbehom predchádzajúcich hier Warcraft, musíte si vybrať medzi protichodnými frakciami Aliancie alebo Hordy. Hráči protichodných frakcií môžu vykonávať rudimentárnu komunikáciu, ale iba členovia tej istej frakcie môžu spolu hovoriť, posielať si správy, zoskupovať a združovať spolky. Hráč si vyberie rasu nového charakteru, napríklad orkov alebo trollov pre Hordu, či ľudí alebo trpaslíkov pre Alianciu. Hráči si musia vybrať triedu ako sú mágovia, bojovníci a kňazi. Väčšina tried je obmedzená na konkrétne oblasti.

Keď sa postavy rozvíjajú, získavajú rôzne talenty a zručnosti a vyžadujú, aby hráč ďalej definoval schopnosti tohto charakteru. Hráči si môžu vybrať dve základné profesie, ktoré sa môžu sústrediť na výrobu predmetov, ako je napríklad krajčírstvo, kováčstvo alebo šperky, alebo na zhromažďovanie zdrojov, ako je napríklad zvliekanie kože alebo baníctvo. Hráči sa môžu naučiť všetky štyri vedľajšie zručnosti: archeológia, varenie, rybolov a prvá pomoc.

Veľa času hry World of Warcraft zahŕňa dokončenie questov. Tieto zvyčajne odmeňujú hráčov nejakou kombináciou skúseností, položiek a herných peňazí. Umožňujú hráčom získať prístup k novým zručnostiam a schopnostiam, ako aj preskúmať nové oblasti. Sú prepojené spoločnou témou, pričom každá po sebe nasledujúca úloha bola spustená dokončením predchádzajúcej. Úlohy obyčajne zahŕňajú zabíjanie viacerých tvorov, zhromažďovanie určitého množstva zdrojov, nájdenie objektu, rozprávanie sa rôznymi charaktermi, návštevu konkrétnych miest alebo doručenie položky z jedného miesta do druhé na získanie skúseností a pokladov.